99 Komentar

Bangsa Nusantara sebagai Keturunan Nabi Ibrahim AS (Brahma/Bromo?) ?

Bismillahirrahmanirrahim…

“..Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan [768] yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.(Q.S Ar-Ra’d: 11)

Berawal dari kisah Kobil dan Habil yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Adam AS maka proses penyebaran penduduk bumi ini yang disebut sebagai khalifah telah melalui proses yang sangat panjang sekali (Q.S Al Maidah : 27)

Tetapi dari cerita di atas ternyata ada sebuah kisah dan hikmah yang nyaris tidak pernah dipublikasikan kepada umum dikarenakan sumbernya yang masih berdasarkan cerita turun temurun dari nenek moyangnya.

Alkisah dahulu kala Nabi Adam AS beserta Hawa setiap melahirkan anak yang selalu “kembar” laki-laki dan perempuan.

Hingga akhirnya dari 3 anak laki-lakinya (beserta istrinya ; dengan cara kawin silang antar saudara) tersebut diperintahkan untuk mengisi masing-masing negeri yang masih kosong.

 • Satu anaknya yang pertama mendiami daratan Afrika.
 • Satu anaknya yang kedua mendiami daratan Arabia.
 • Dan yang ketiga mendiami daratan Asia (tanah jawa).

Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa diantara anaknya yang paling “CERDAS” itu tiada lain bernama Nabi Sis AS ditunjuk untuk menempati daerah yang disebut sebagai tanah Jawi.

Beliau inilah yang merupakan cikal bakal nenek moyang kita yang diturunkan di tanah JAWA ini.

Sebagai seorang Nabi beliau selalu mengemban tugas untuk saling memperingatkan kaumnya  satu dengan yang lainnya untuk saling berbagi rezeki dan mempersembahkan Kurbannya “hanya” untuk Allah SWT sebagai tanda ujud syukur atas ketaqwaannya sebagai pemimpin di tanah jawa ini.

Selain itu, sifatnya Nabi Sis AS yang lembut, sopan santun dan berilmu tinggi serta diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Allah menjadikan beliau ini selalu menghasilkan hal-hal yang bersifat baru dan berteknologi sangat tinggi dan akurat untuk kurun waktu / masa saat itu.

Hal ini dtandai dengan penemuannya tentang caranya bercocok tanam yang baik dengan memperhatikan musim yang bersadarkan pada perhitungan bintang (Falak), pembuatan tempat persembahan berbentuk Piramida untuk Tuhannya (baik berupa binatang maupun hasil bumi) maupun bagaimana memproses tanah (logam) menjadi sebuah benda yang dapat dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari (Nujum).

Itulah keistimewaan Nabi Sis AS dengan kelemah-lembutannya, kepekaan sosialnya yang tinggi serta kecerdasannya yang luar biasa akhirnya sama penduduknya digambarkan sebagai seorang ‘SEMAR’.

Kata ini di ambil dari kata “samiri” yang artinya samar-samar / kasat mata karena beliau sehari-hari laku / kerjanya hanya beribadah kepada Tuhannya.

Tiada laku hidupnya hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhannya saja, tidak lebih.

Makanya emas, perak, dan semua perhiasan maupun hasil bumi yang melimpah di bumi jawa  ini hanya sebagai “sarana” saja untuk menuju ketakwaan kepada Tuhannya.

Dilain sisi, dengan kecerdasannya yang sangat tinggi itu melahirkan bangunan kota modern yang tersistematis dengan desa-desa beserta irigasinya yang tertata rapi serta tata kota pemerintahan berada dipusatnya (epicentrum).

Inilah negeri yang selama ini disebut sebagai negeri Atlantis yang telah hilang itu (Arysio Santos – The Lost Continent Finally Found).

Negeri kita Indonesia Raya, dimana sang nyiur tak pernah lelah melambai-lambai memanggil ibu pertiwi.

Negeri peradaban dunia yang banyak dicari orang selama ini.

Bukti bahwasanya kita adalah  negeri yang sangat tinggi ditandai dengan kebudayaannya yang beraneka warna, beragam bahasa, beragam adat istiadat, beragam suku yang membaur dalam balutan sang “Merah Putih”.

Negeri kemerdekaan untuk semua ummat.

Negeri yang cinta damai.

Tetapi seiring dengan perkembangan waktu di negeri Atlantis ini, sang keseimbangan alam “Raksasa” (Gunung Toba dan Gunung Krakatau) mulai menunjukkan tanda-tanda “saat”-nya sudah mau tiba.

Maka berbondong-bondonglah sebagian besar penduduknya dengan menggunakan perahu Raksasa menaiki itu kapal dan meninggalkan negeri Atlantis menuju negeri asing lainnya.

Hingga “saat” itu benar-benar terjadi yaitu dengan meletusnya gunung Toba yang konon diameter kawahnya sekitar 50 km meledak, mendesak magma ke segala arah lalu meledakkan gunung Krakatau juga dan membumi hanguskan semua yang ada disekitarnya, membuat dunia gelap gulita selama 100 tahun lamanya serta mencairkan lapisan es yang menutupi daratan yang sekarang disebut benua Eropa itu.

Begitu juga air laut-pun naik hingga mencapai 200 meter ! menenggelamkan lembah-lembah pertanian yang subur dulu menjadi sebuah lautan.

Seiring berakhirnya masa “Banjir” bandang sedunia itu maka para khalifah yang baru inipun mulai berpencar ke seantero daratan yang “baru” seperti bumi eropa, amerika, arabia  maupun afrika.

Dinegeri baru  inilah mereka mengajarkan ilmunya kepada penduduk lokal sebagai rasa sumbangsihnya terhadap daratan yang baru dihuninya.

Berhubung mereka ini termasuk ummat-nya yang paling cerdas maka lambat laun mulai ramailah peradaban baru ditanah yang baru ini. Tapi mereka juga tak luput menceritakan asal usul tanah kelahirannya yang nun jauh di seberang dalam berbagai ragam kisah yang unik yang termaktub dalam berbagai kitab para nabi-nabi / pujangga sesudahnya.

Wallaahu Alam Bishshowab.

Jadi seandainya seluruh penduduk dunia ini disuruh tinggal di bumi Nuswantoro ini maka mereka akan “betah” dan merasa tidak asing, mengapa ? jawabnya ya karena sebetulnya Indonesia terutama tanah jawa ini merupakan ‘MOTHER HOME” city untuk seluruh ummatnya Nabi Adam AS.

Kalaupun ada yang mengklaim bahwasanya Bani Israel itu adanya hanya di negeri Arab, itu juga nggak salah, karena nenek moyang kita juga menyebar kesana. Tapi kalau kita minder dan merasa sebagai bangsa yang terbelakang maka jawabannya nanti dulu…

Karena kitalah sesungguhnya RAS PALING UNGGUL diseluruh dunia ini.

Kadang dengan kecerdasan kita yang MasyaAllah menjadikan kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Saling beradu mulut, adu gengsi, dan seterusnya. Dan tidak akan diketemukan dinegeri manapun dimuka bumi ini kecuali Indonesia.

Itulah ciri negeri para FILSAFAT yang “ADA” dan “BERADA” sebelum negeri-negeri “Teknologi” maupun negeri KEYAKINAN” saling bermunculan di bumi ini.

Di dalam Mitologi Jawa diceritakan bahwa salah satu leluhur Bangsa Sunda (Jawa) adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda, yang bermukim di Gunung Mah…era.

Selain itu, nama Batara Brahma, juga terdapat di dalam Silsilah Babad Tanah Jawi.
Di dalam Silsilah itu, bermula dari Nabi Adam yang berputera Nabi Syits, kemudian Nabi Syits menurunkan Sang Hyang Nur Cahya, yang menurunkan Sang Hyang Nur Rasa. Sang Hyang Nur Rasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang, yang menurunkan Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal, kemudian menurunkan Batara Guru, yang menurunkan Batara Brahma.
Berdasarkan pemahaman dari naskah-naskah kuno bangsa Jawa, Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa.

kemungkinan nabi Sis A.S adlh nabi syit..

Dalam bahasa Jawi Kuno, arti jawa adalah moral atau akhlaq, maka dalam percakapan sehari-hari apabila dikatakan seseorang dikatakan : “ora jowo” berarti “tidak punya akhlaq atau tidak punya sopan santun”,
Menurut “mitologi jawa” yang telah menjadi cerita turun temurun, bahwa asal usul bangsa Jawa adalah keturunan BRAHMA DAN DEWI SARASWATI dimana salah satu keturunannya yang sangat terkenal dikalangan Guru Hindustan (India) dan Guru Budha (Cina) adalah Bethara Guru Janabadra yang mengajarkan “ILMU KEJAWEN”. Sejatinya “Ilmu Kejawen” adalah “Ilmu Akhlaq” yang diajarkan Nabi Ibrahim AS yang disebut dalam Alqur’an “Millatu Ibrahim” dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam wujud Alqur’an dengan “BAHASA ASLI (ARAB)”, dengan pernyataannya “tidaklah aku diutus, kecuali menyempurnakan akhlaq”.

Dalam buku kisah perjalanan Guru Hindustan di India maupun Guru Budha di Cina, mereka menyatakan sama2 belajar “Ilmu Kejawen” kepada Guru Janabadra dan mengembangkan “Ilmu Kejawen” ini dengan nama sesuai dengan asal mereka masing2, di India mereka namakan “Ajaran Hindu”, di Cina mereka namakan “Ajaran Budha”.dan ditimur tengah Islam Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Budha ,Injil dan Alqur’an, ternyata tokoh BRAHMA sebenarnya adalah NABI IBRAHIM, sedang DEWI SARASWATI adalah DEWI SARAH yang menurunkan bangsa2 selain ARAB. sedangkan dalam bahasa Ibrani ABRAHAM.,

Brahma adalah Nabi Ibrahim

terkadang merupakan peristiwa sejarah. Akan tetapi, peristiwa tersebut menjadi kabur, ketika kejadiannya di lebih-lebihkan dari kenyataan yang ada.

Mitos Brahma sebagai leluhur bangsa-bangsa di Nusantara, boleh jadi merupakan peristiwa sejarah, yakni mengenai kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, dimana kemudian beliau beristeri Siti Qanturah (Qatura/Keturah), yang kelak akan menjadi leluhur Bani Jawi (Melayu Deutro).

Dan kita telah sama pahami bahwa, Nabi Ibrahim berasal dari bangsa ‘Ibriyah, kata ‘Ibriyah berasal dari ‘ain, ba, ra atau ‘abara yang berarti menyeberang. Nama Ibra-him (alif ba ra-ha ya mim), merupakan asal dari nama Brahma (ba ra-ha mim).

Jadikan semua perbedaan yang ada ini sebagai satu kekuatan nasional yang dahsyat untuk membangun jati diri bangsa ini menggapai mercusuar dunia yang tidak lama lagi ada dihadapan kita.

ingatlah wahai kaum bani jawi! dulu kamu pernah jaya. Kini ibumu Keturah telah memanggilmu.
Baiklah aku mengalah, dengarkan lagi ceritaku sekedar usaha menyadarkan, wahai bani jawi ….. carilah tentang siapa dirimu? dari mana kamu berasal? ini semua aku lakukan agar kamu teringat kembali akan asal-usulmu ….. aku menangis meraung-meraung melihat kamu tertidur bagaikan mayat …. ya bagaikan mayat berjalan.
Bangunlah dari tidurmu, jika kamu bangun aku percaya pasti kamu akan ingat akan“hirup” dan “ngahuripkeun” tali Allah, itulah keadaanmu dulu mengemban amanah leluhur kita nabi ibrahim a.s. …. itulah janjimu “hidup” di dunia ini, jika keadaanmu telah “hidup” kamu akan seperti nama ibumu Keturah yg selalu harum mewangi selamanya ……

WASIAT TERAHASIA NABI IBRAHIM A.S.

Nb ibrahim a.s. bapak para nabi, mempunyai 3 (tiga) istri yaitu Siti Sarah, Siti Hajar dan Siti Qanturah (Qatura/Keturah). Sarah melahirkan Ishak (Isaac), Hajar (Hagar) melahirkan Ismail (Ishmael) dan Keturah melahirkan 6 (enam) org anak yaitu Zimran, Jakshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah.
“Now the sons of Keturah, Abraham’s wife:she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.” (Genesis 1:32)

Silsilah  Bani Jawi

Dari istri Keturah lahir bani jawi, agama jawi adalah agama nabi Ibrahim a.s. dan dari sinilah kelak akan lahir SP/RA/al-mahdi.
Fitnah telah terjadi thdp istri2 nb Ibrahim a.s., hanya Sarah sj yg disebut istri. sedangkan Hajar dan Keturah disebut gundik. Rahasia terbuka, ternyata Siti Hajar yg difitnah sbg budak ternyata adalah putri Firaun yg dihadiahkan kpd Nabi Ibrahim a.s. untuk menebus rasa bersalah Firaun ketika berkali2 ingin memperkosa Siti Sarah semasa nb Ibrahim a.s. & Siti Sarah dalam tahanan. Dengan kuasa Allah swt setiap kali Firaun datang hendak berbuat senonoh memperkosa Siti Sarah, perbuatannya selalu terhalang secara aneh berkat doa nb Ibrahim a.s.. Dari situlah baru Firaun sadar bahwa nb Ibrahim bukanlah orang sembarangan, beliau orang suci yg harus dihormati. Akibat rasa bersalah yg teramat sangat maka bukan saja Firaun membebaskan kedua2nya tetapi malah menghadiahkan kpd mereka dgn seorang perempuan muda yg tertutup wajahnya sbg “kifarat” dan hadiah kpd Nb Ibrahim. Rahasia perempuan muda ini terbongkar ketika berjalan pulang dimana nb Ibrahim membuka tutup kepala perempuan itu sambil mempertanyakan asal-usulnya. Alangkah terkejutnya Nb Ibrahim dan Siti Sarah mendengar pengakuan bahwa dia adalah anak perempuan Firaun, dia seorang putri raja agung. Tersentuh hati nb Ibrahim sambil berucap rasa syukur kpd Allah swt yg hendak berkehendak menjaga keturunan sebaik-baiknya.
Jadi keturunan nb Ibrahim yg bernama Ismail yg turun kpd nb Muhammad saw adalah keturunan raja dari raja yg agung Firaun yg pengaruhnya melewati Anatolia dan Kanaan ketika itu (Firaun ini berbeda dgn Firaun pd jaman nb Musa, karena Firaun ini hidup lebih lama dari Ramses II karena sejaman dgn Nb Ibrahim a.s.).
Pada jaman nb Ibrahim tdk ada bangsa yg disebut sbg Yahudi dan sesungguhnya nb Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, beliau berasal dari satu kaum purba yg sejaman dgn bangsa Hittites yg telah raib dan bangsa misteri di mesir (Firaun tadi) yg mungkin mewarisi rahasia piramid  dan teknologi canggih zaman itu kpd bangsa Qibti yg menjadi pemerintah setelah itu termasuk Ramses II di jaman nb musa a.s.
Al-Qur’an surah Ali Imran 65-68 :
“Wahai ahli-ahli kitab! mengapa kamu berani berbantah-bantahan tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim, apakah kamu tidak berfikir?
Beginilah kamu, kamu ini bantah-bantahan ttg hal yg kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah membantah ttg hal yg tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yg lurus lagi berserah diri dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musrik

Siapakah istri ke-3 yg bernm Keturah yg melahirkan bangsa Mala? atau bani Jawi?
Didalam mitologi jawa, diceritakan bahwa salah satu leluhur bangsa sunda (jawa) adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda yg bermukim di Gunung Mahera.
(Mala itu artinya gunung? bukankah Walwatika & saelendra juga yg dimaksud adalah orang2 gunung? ia ada dimana? ada di tanah nusantara ini?)
.
Kitab al-kamil fial tarikh karya ibnu athir, menyatakan bahwa bani jawi (bangsa sunda, jawa, melayu sumatera, bugis ….. dsb) adalah keturunan nabi ibrahim a.s.
Bani Jawi sbg keturunan nb ibrahim semakin nyata ketika baru2 ini penelitian prof. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mendapatkan data bahwa di dalam DNA melayu tdp 27% variant mediterranaen (merupakan DNA bangsa2 EURO-semetik). Variant mediterranaen sendiri tdpt juga dalam DNA keturunan nb ibrahim yg lain spt pd bangsa arab dan bani israil.
BRAHMA ADALAH NB IBRAHIM? . mitos brahma sbg leluhur bangsa2 di nusantara boleh jadi merupakan peristiwa sejarah yakni mengenai kedatangan nb ibrahim untuk berdakwah, dimana kemudian beliau beristri Siti Qanturah (Qatura/Keturah) yg kelak akan menjadi leluhur bani jawi.
Nb Ibrahim berasal dari bangsa ibriyah atau ‘abara yg berarti menyebrang, nama ibrahim merupakan asal dari nama brahma. Beberapa fakta :
# nb ibrahim memiliki istri bernama sara, sementara brahma pasangannya bernama Saraswati.
# nb Ibrahim hampir mengorbankan anak sulungnya Ismail, sementara brahma terhadap anak sulungnya atharva.
# brahma perlambang monotheisme yaitu keyakinan kpd TYME (brhaman), sementara itu nb Ibrahim adalah rasul yg mengajarkan ke esaan Allah.
# nb ibrahim mendirikan baitullah (ka’bah) di Bakkah (Makkah), sementara brahma membangun rumah tuhan agar tuhan di ingat di sana.

Suku jawa sdh sejak dulu menganut monotheisme spt keyakinan adanya Sang Hyang Widhi atau sangkan paraning dumadi. Selain suku jawa pemahaman monotheisme juga tdpt di dalam masyarakat sunda kuno. hal ini bisa kita jumpai pd keyakinan sunda wiwitan mereka meyakini adanya Allah Yang Maha Kuasa yg dilambangkan dgn ucapan bahasa “nu ngersakeun” atau disebut juga Sang Hyang Keresa.
Adalah wajar mayoritas bani jawi menerima islam sbg penyempurna ajaran monotheisme (tauhid) yg dibawa leluhur nb Ibrahim a.s.

Kita telusuri bait 28 kitab Musarar Jayabaya
“Prabu tusing waliyullah, kadhatone pan kalih, ing mekah ingkang satunggal, tanah jawi kang sawiji ……………….”
(raja utusan waliyullah berkedaton dua di mekah yg pertama, tanah jawi yg satu ….)

Mungkin cucu cicit gadis misteri Kuturah ini tadi ada di situ? Bangsa Keturah telah bersatu di tanah jawa di tanah yg dijanjikan “the land of the east”. Akan tetapi apakah mrk masih teringat akan amanat nb Ibrahim a.s.?
ajaran Ibrahim janganlah dilupakan, bangsa ini telah lupa ingatan ……………!
wahai bani jawi cobalah ingat2 lagi amanah wasiat terahasia nb Ibrahim, dengarkan !
saat detik-detik nb ibrahim akan menutup mata terakhir! Beliau mengumpulkan anak2 Keturah ……………………..
“Abraham took another wife, whose name was Keturah.She bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.Jokshan was the father of Sheba and Dedan; the descendants of Dedan were the Asshurites, the Letushites and the Leummites.The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida and Eldaah. All these were descendants of Keturah.” (Genesis 25:1-4) 

Nb Ibrahim pun memanggil anak2nya dari Keturah, zimra, jukshan, madyan, ishbak, medan dan shuah pun mengelilingi ayahnda yg sudah sepuh. Mereka semua sudah melewati usia remaja dan tumbuh sbg anak2 yg kuat dan cerdas menuruni kehebatan bapak mereka serta sifat tenang siti keturah wanita misteri dari timur. Nb Ibrahim berpesan kpd mereka suatu PESAN YG TERAMAT PENTING. kelihatan satu persatu air mata mengalir ke pipi pada wajah anak2nya.

Nabi Ibrahim a.s. menjelang menunggu dijemput oleh malaikat maut, terkenang akan masa lalu yg telah ia lalui, dalam hati nb Ibrahim amat bersyukur kpd Allah swt karena memberikan anugrah yg berlimpah2 selepas kehamilan Sarah istri pertama yg sekian lama tidak melahirkan anak dan nyaris dianggap mandul (QS Hud :72).
Ketenangan lebih terasa di wajah nb Ibrahim setelah Siti Sarah tidak lagi menunjukan perasaan cemburu kpd siti Hajar dan anaknya Ismail. Semua misi dan perintah Allah swt telah dijalankan dgn tabah dan bijaksana, seperti berjalan melitasi empayar firaun kuno (Allah swt menakdirkan beliau bertemu dgn istri keduanya yaitu siti Hajar), perdebatan dgn raja Namrud (nimrod), peristiwa di bakar api besar, peristiwa hijrahnya siti Hajar dgn Nb Ismail serta perintah mengorbankan anaknya.
Disaat-saat ajan sudah dekat, Allah swt pun mewahyukan kpdnya untuk melaksanakan satu misi penting sebelum menutup mata di dunia fana ini. SATU MISI TERAHASIA yg hanya terungkap dalam munuskrip kuno yg dicari-cari, yang tersembunyi ………….

“Jika itu yg Allah swt perintahkan kpd ayahanda, kami sanggup melaksanakan, semoga Allah swt memberkati kita semua dengan rahmat dan kasih sayangNya” 

Nb Ibrahim tersentak dari lamunannya takkala mendengar seorang anaknya berkata demikian. Lega hati nb Ibrahim demi mendengar kata2 anak2nya, satu persatu menyatakan KESANGGUPANNYA melaksanakan perintah Allah swt, maka Nb Ibrahim pun bangkit dari tempat duduknya. Beliau kelihatan MENGAMBIL SESUATU …… anak2nya berpandangan satu sama lainnya. APA YG INGIN DILAKUKAN OLEH AYAHNDA MEREKA?

“Abraham left everything he owned to Isaac.But while he was still living, he gave gifts to the sons of his wife and sent them away from his son Isaac to the land of the east” (Genesis 25:5-6)

Nb Ibrahim pun MEMBERIKAN SESUATU yg amat BERHARGA kepada anak2nya, SESUATU YG MENJADI RAHASIA KPD KETURUNAN KETURAH. KUNCI-KUNCI RAHASIA PERMATA-EMAS atau MEWARISKAN PUSAKA (KERIS) juga sebagai tanda menunjukan mrk adalah keturunan nb Ibrahim “patriach” bertaraf rasul yg bergelar kekasih Allah swt. RAHASIA YG DICARI-CARI DIBURU DAN DI IDAM2KAN KAWAN DAN LAWAN.

Musarar Jayabaya (asmarandana) no.10.
Ecis wesi udharati, ing tembe ana maulana, pan cucu rasul jatine, alunga mring tanah jawa, nggawa ecis punika, kinarya dhuwung puniku, dadi punden bekel jawa”

(sejata pusaka keris berguna untuk mengatasi masalah, kelak kemudian hari ada maulana, masih cucu rasul yg mengembara sampai ke pulau jawa membawa pusaka tsb kelak menjadi cikal bakal tanah jawa)

“…sent them away from his son Isaac to the land of the east.” (Genesis 25:6 New International Version)

maka mereka anak2 Keturah bergerak ke arah timur …
melintasi padang pasir dan kota-kota Akkadia-Babilon, di suatu tempat mereka pun berhenti dan membincangkan sesuatu, melaksanakan perintah Allah swt yg diwariskan oleh ayahnda mereka dibaca kembali satu persatu. mereka pun berdiskusi dan kelihatannya mereka berpencar menjadi dua.

Diatas adalah petikan dari kitab kejadian dan kitab injil yg merupakan penyimpanan rahasia terbesar berkenaan satu bangsa yg berkerak ke timur dunia bagi pengembangan keturunan manusia seperti yg diperintahkan Allah swt.
Bangsa terahasia inilah yg merupakan PEMEGANG RAHASIA AKHIR JAMAN, SEKALIGUS YG MENJADI SUMBER ALTER TERAHASIA BANGSA MISTERI.

Apakah yg dimaksud ALTER?
alter (kemampuan spritual luar biasa yg menakjubkan) selalu tersembunyi dibelakang personaliti utama yg membayang2i alter2 tersembunyi di belakang personaliti utama yg membayangi alter2 tadi. ttp apabila subyek berada dalam keadaan tertentu dimana personaliti utama tidak mampu menangani, alter ini akan tiba2 muncul dan bereaksi (menakjubkan), maka subyek td akan berubah menjadi alter lain berbeda dari alter utama (personaliti utama). Alter inilah yg tersembunyi didalam setiap orang bani jawi YANG KENAL DIRINYA, ASAL USULNYA DAN SIAPA DIRINYA YG SEBENARNYA?

Kini mereka keturunan Keturah telah sampai ditempat yg dimaksud, mereka bertemu kembali dan berpeluk-pelukan dan merayakan kemenangannya telah menemukan benua yg dijanjikan. Kerena kelelahan mereka tertidur panjang, istirahat dengan lelapnya. tanpa ada yang mengganggu. bangsa yg hilang tetap tersembunyi. AJARAN IBRAHIM MAKIN BANYK DILUPAKAN, TIADA SIAPA LAGI YG MENGETAHUI TTG TUHAN YG MAHA ESA ………

Akan tetapi generasi bangsa jawi yg tumbuh tetap mencari Tuhan di tanah Jawi, datanglah Hindu, Budha, Islam ….. telah menemui sesuatu yg hilang sejak ribuan tahun silam, mengingatkan wahyu warisan dari ayahnda nabi Ibrahim a.s. …maka tdk heranlah klo masyarakt Indonesia menerima islam karena nenek moyang kita mengajarkan MONOTAISME…
Kemudian datang UJIAN …… datang imperalis Portugis, Belanda, Inggris …… nusantara sebagai bangsa Mala yg dulunya bersatu telah cerai berai terbelah belah ………

Dalam bait Uga Wangsit Siliwangi:”Mingkin hareup mingkin hareup, loba buta nu baruta, naritah deui nyembah berhala. Laju bubuntut salah nu ngatur, panarat pabeulit dina cacadan; da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh, kembang kapas hapa buahna; buah paré loba nu teu asup kana aseupan. Da bonganan, nu ngebonna tukang barohong; nu tanina ngan wungkul jangji; nu palinter loba teuing, ngan pinterna kabalinger.”

 • ”Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omong­an, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Sudah pasti: bunga teratai hampa sebagian, bunga kapas kosong buahnya, buah pare banyak yang tidak masuk kukusan. Sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong, semua diberangus janji-janji belaka, terlalu banyak orang pintar, tapi pintar keblinger.”

Mangan ora mangan asal kumpul katanya setelah di jajah oleh imperalis, menjadi bangsa yg tidak bersemangat. Layu …
Dimanakah alter terahasia bangsa jawi? dimana?
Bangsa terbaik, agama terbaik …… apabila bangsa ini menghayati agama sendiri, maka akan terangkatlah ALTER TERAHASIA BANGSA JAWI.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al Hujuraat : 13.)

“..Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan [768] yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.(Q.S Ar-Ra’d: 11)
Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, (disediakan) pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.(Q.S.Ar-Ra’d :18)

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran,.(Q.S.Ar-Ra’d :19)

yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian..(Q.S.Ar-Ra’d :20)

“Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) do`a yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya [769]. Dan do`a (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka…(Q.S.Ar-Ra’d :14)

Q.S.Al-Baqarah(2):213:”Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.”

Q.S.AL-Maaidah(5):48 :”Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian [421] terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu [422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu

bila bangsa ini ditata dgn baik dgn hukum ilahi dan benar dengan dilandasi Kerjasama,Toleransi dan damai. …maka jayalah negri ini…

Asal kata Nama Indonesia

mungkin masih ada yang penasaran tentang asal kata nama INDONESIA…

Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indocina dan Australia dengan aneka nama.
Kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai (“Kepulauan Laut Selatan”).
Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (“Pulau Emas”, diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.
Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jaza’ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, luban jawi (“kemenyan Jawa”), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil ”orang Jawa” oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekali pun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samathrah (Sumatera), Sholibis (Pulau Sulawesi), dan Sundah (Sunda) yang disebut kulluh Jawi (“semuanya Jawa”).
Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut ”Hindia Muka” dan daratan Asia Tenggara dinamai ”Hindia Belakang”, sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia (Indische Archipel, Indian Archipelago, l’Archipel Indien) atau Hindia Timur (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang kelak juga dipakai adalah  ”Kepulauan Melayu” (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l’Archipel Malais).
Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi  Nederlandsch-Indie (Hindia-Belanda). Pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur) untuk menyebut wilayah taklukannya  di kepulauan ini.
Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga ”Kepulauan Hindia” (dalam bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama  surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20.

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana  hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.
Dalam JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba  saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu  untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah  tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earlmengajukan dua pilihan nama:

Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis.

Sumber:

http://ruangpelangi.wordpress.com/nusantara/

Link Terkait:

http://syaikhkiblat.blogspot.com/2010/05/keturunan-dari-istri-ke-3-abraham.html

Iklan

99 comments on “Bangsa Nusantara sebagai Keturunan Nabi Ibrahim AS (Brahma/Bromo?) ?

 1. Kejadian, 17 : 4-7 – “Engkau (Abraham) akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa… Aku (Tuhan) akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal.”

  • tanah jawa keturunan nabi,gini saja kerajaan pertama di indonesia apa?kerajaan hindu/islam?gini saja semua ini keturunan manusia bukan tuhan atau nabi. tapi kita diciptakan oleh tuhan. pas kan. mantap kita semua sama tidak ada yg berbeda orang indonesia

   • nabi ibrahim membawa agama samawi atau menyembah tuhan yang esa, nabi muhammad membawa aturan yang selamat dari tuhan atau dalam bahasa arab islam,,, kerajaan pertama di indonesia yang di ketahui adalah kerajaan kutai abad ke 4,, sedangkan abad ke 4 muhammad belum lahir,kelahiran muhammad adalah abad ke 6-7,,semuanya bisa terjadi, banyak menguasai bahasa, dan saling mengenal antar agama & bangsa membuat kita terbuka luas berparadigma, bukan kaku,,,

    ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa (taat kepada ajaran illahi)
    di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al Hujuraat : 13.)

 2. APAKAH BANGSA YANG MENGKLAIM DIRINYA KETURUNAN IBRAHIM / ABRAHAM INI MAU MENEGAKKAN KEMBALI AJARAN ABRAHAM YG TAUHID ITU..?? SUATU AJARAN YANG HANYA BERHUKUM HANYA KEPADA HUKUM TUAN SANG PENCIPTA ALAM SEMESTA..?
  JIKA TIDAK MAU, JANGAN NGAKU-NGAKU SEBAGAI KETURUNAN ABRAHAM / IBRAHIM…
  QS 2:124 – Bahwa Janji Allah tidak berlaku bagi keturunan ibrahim yang berlaku zhalim..

 3. ” JANGANLAH KAMU MEGIKUTI PERKARA YANG KAMU TIDAK PUNYA ILMUNYA KARENA PENDENGARAN, PENGLIHATAN DAN HATI AKAN DIMINTAI PERTANGGUNG JAWABAN ” ( QS.17:36 )

 4. tulisan ini tidak akan mau menerima kecuali orang yang tak paham dengan agamanya, karena tulisan ini sangat jauh dari kebenaran dan sangat menyesatkan, cukup kita merujuk kepada Al Qur’an dan Sunnah nabi, tak ada keterangan nabi benama semar terlebih apa yang di yakini orang hindu brahma adalah dewa sedang Ibrahim adalah manusia dan tidak boleh orang mengatakan nabi Ibrahim menikah dengan siti keturah kecuali di sertai dengan dasar baik Al Qur’an ataupun Sunnah, tolong buktikan jika tidak bisa anada he penulis telah sesat yang sangat jauh dan hendaknya segera bertaubat dan kami orang islam tak butuh kesesatan anda.

  • kejadian 25 ayat 1-6 : [1] ibrahim mengambil seorang istri lagi bernama ketura. [2] ketura melahirkan baginya zimran, yoksan, medan, midian, isbak dan suah. [3] yoksan mempunyai anak, yaitu syeba dan dedan. keturunan dedan ialah orang asyur, orang letus, dan orang leum. [4] anak2 midian ialah efa, efer, henokh, abida, dan eldaa. itulah semua keturunan ketura. [5] ibrahim memberikan segala sesutu yang ia miliki kepada ishak, [6] sedangkan untuk anak2nya yang di dapatnya dari gundik2nya, ia hanya memberi beberapa pemberian. selagi ia masih hidup, disurunya mereka pergi meninggalkan ishak anaknya ke sebelah timur. ke tanah timur.

   INI BUKTINYA WAHAI SOBAT. jelas tertulis di injil..anda minta bukti apa lagi.???

   • merekalah orang-orang yang mengatakan sesama muslim sesat, adalah orang-orang yang tak BERILMU, ILMU ALLAH…..mereka hanya membaca tapi tak mengenal, mereka menganggap DUNIA ini tak berkaitan satu dengan lainnya, mereka BERISLAM tapi tidak BERILMU (IMAN) mana mau mereka mengIMANI ALKITAB, padahal ALKITAB menjelaskan kehidupan terdahulu dan ALQURAN menjelaskan atau membenarkan, MAKA RUKUN IMAN mereka dipertanyakan???? blog ANDA menambah pengetahuan saya, bahkan DI KOTA PALU ada KEHIDUPAN yang DIHILANGKAN, dan KERAJAAN dahulu di KENAL dengan SHINDUE, dan SUKU yang mendiami KOTA PALU ALHAMDULILLAH juga seperti SUNDA WIWITAN atau JAWA KEJAWEN dan disini dikenal dengan ILMU BARAKA (ILMU KETAUHIDAN) semua kita adalah SAUDARA.

   • merekalah orang-orang yang mengatakan sesama muslim sesat, adalah orang-orang yang tak BERILMU, ILMU ALLAH…..mereka hanya membaca tapi tak mengenal, mereka menganggap DUNIA ini tak berkaitan satu dengan lainnya, mereka BERISLAM tapi tidak BERILMU (IMAN) mana mau mereka mengIMANI ALKITAB, padahal ALKITAB menjelaskan kehidupan terdahulu dan ALQURAN menjelaskan atau membenarkan, MAKA RUKUN IMAN mereka dipertanyakan???? blog ANDA menambah pengetahuan saya, bahkan DI KOTA PALU ada KEHIDUPAN yang DIHILANGKAN, dan KERAJAAN dahulu di KENAL dengan SHINDUE, dan SUKU yang mendiami KOTA PALU ALHAMDULILLAH juga seperti SUNDA WIWITAN atau JAWA KEJAWEN dan disini dikenal dengan ILMU BARAKA (ILMU KETAUHIDAN) semua kita adalah SAUDARA.

  • Sdr.junaedi abdullah….!
   Silahkan berkomentar a/n diri anda sendiri. Jangan berkomentar dgn mengatasnamakan ummat Islam. Sy juga Islam, tp saya tidak sependapat dgn anda…!

 5. Saudara ku ” junaedi abdulloh” anda kalau bukan orang jawi / Jawa tidak akan Tahu siapa itu SEMAR. semar adalah Panutan Orang Jawa. dia adalah Penuntun Umat, Penolong sekaligus Penjaga dan Orang Tua Kami yg tidak akan pernah meninggalkan kami kecuali kami sendiri yg melupakan Allah atau pemimpin kami yg tidak betul mengurus negara kami maka dia akan di berikan peringatan sebuah musibah supaya kami kembali ke jalan lurus.
  jadi yg mengatakan romo SEMAR itu Nabi Kan Anda. kami menceritakan asal usul bani Jawi / Bangsa Jawa. kalau mau bukti lihat di cerita Pewayangan di tanah jawa.siapa itu semar. Di Wahyukan ,ditulis di ARAB jadi disana tidak mungkin ada semar karena SEMAR bukan Manusia Biasa Dia Penjaga Pulau JAWA dan kapanpun dia mau datang bisa dia lakukan termasuk sekarang. apakah kita yg Masih berjiwa kotor ini pantas memperdebatkan ROMO SEMAR yg lebih dulu Mengenal AGAMA ALLAh ketimbang kita yg tahu nya mengikuti imam dan wali ALlah.Artikel diatas tidak menyesatkan malah memberikan pengetahuan untuk kita, kalau anda punya iman yg lemah jelas SESAT. baru lihat artikel yg tidak ada di dalam Al QUran sdh bilang menyesatkan. kalau kami tidak akan Sesat. Kami Tahu Siapa Saya Siapa Allah. Allah Siapa Saya Siapa……………Kami Lebih Dulu mengenal Agama Allah Sebelum Anda . Agama tidak ada yg salah hanya umat nya sendiri yg menyalah gunakan. Dan Agama ISLAM lah yg menyempurnakan nya di Akhir Jaman.

 6. Saudara ku ” junaedi abdulloh” belajarlah Ilmu Kejawen supaya tahu Siapa Saya siapa Allah. dan disempurnakan dengan Ajaran ISLAM maka lengkaplah Kewajiban kita sebagai Umat dan sebagai Mahkluk Pilihan Gusti ALLAH

 7. hanya Allah-lah yang tau sesat atau tidaknya manusia…
  jangan sesekali mudah mengatakan sesat…
  ingat kata Alm. Gus Dur “banyak yang hafal Qur’an dan Hadist-nya, suka menyesatkan/mengkafirkan terhadap lainnya, sedangkan sesatnya/kafirnya sendiri tidak dihiraukan selama masih gelap HATI SUCINYA” ini terjemahan sepenggal syair “Syi’ir Tanpo Waton” karya Alm. Gus Dur……
  kenali diri sejati maka disitulah Tuhanmu berada….
  Wassalam…

 8. sebagai orang islam cukuplah sumber kita AL QURAN dan ALSUNNAH….tidak penting kita keturunan siapa,yang terpenting adalah IMAN DAN TAQWA kita pada ALLAH SWT…..

  • tetapi sejarah juga bisa meningkatkan rasa iman kita, itu jg klo lo sadar.

  • Mari kita hargai setiap pandangan orang lain,sampai saat ini kebenaran dari Qur’an pun orang yang pandai dan megerti banyak dijadikan sebagai pencari harta saja,logika yang ada didepan mata banyak beragama dan mengerti juga banyak korupsi,sampai2 uang Alquran pun diembat juga,maka bolehkan kalau saya merasa ragu utk saat ini ………………….bener nggak yach ……..cuma Allohu Akbar semata yang tahu jadi jangan selalu mengadilli,karena hanya Allohu Akbar saja yg tahu wassalam terimakasih mohon maaf bila ada kata atau tulisan saya yang keliru…..

  • seorang yang mengaku ber iman dan taqwa kpd tuhan jgn lah merasa cukup dgn satu sumber saja, karena dgn mengenal sejarah itu lah manusia tau mengabdi kpd tuhan dgn benar

 9. GOBLOK nih yang bilang sesat emangnya lu udah punya iman sama takwa dari manusia lain?? hey sadar dong junaedi dan shofwan buat apa kita belajar wajib mengetahui 25 nabi?? nabi Muhammad SAW itu prosesnya ada di 24 nabi yang wajib makanya belajar sejarah JING !! orang macam lo yang ngerusak umat asal bilang sesat aja!

 10. menarik….
  bagi org2 yang mau berpikir

 11. rujukannya mana saudara?kalo ga ada rujukannya artinya bisa saja anda mengarang bebas,,mana bukti penelitiannya?

 12. Tulisan ini dipersembahkan khusus bagi mereka yang ingin memahami kebenaran tentang misteri: Satrio Piningit, Imam Mahdi, Dajjal, Yesus Kristus, anti kristus, nabi Isa, Almasih dan Ratu Adil. Tulisan ini juga mengungkap misteri: Sabdo Palon Nayo Genggong, Nyi Roro Kidul, mahluk ruang angkasa, (UFO), leluhur bangsa israil dan benua atlantis

  Di masa nabi Ibrahim manusia mulai mencari Tuhan yang menciptakan segalanya. Manusia memuja roh-roh leluhur mereka. Ibrahim (Abraham) memiliki putera bernama Ismail (Samuel) dan Ishak. Ishak memiliki putera bernama Yakub (Yakob). Yakub memiliki putera dua belas orang dari empat orang ibu. Mereka inilah yang disebut dengan bani israil, yang belakangan menganut faham agama yahudi. Orang yahudi meyakini adanya Tuhan meski mereka tidak menyebut ALLAH karena sebutan itu belum dikenal oleh nenek moyang mereka.

  Orang yahudi menamakan Tuhan dengan sebutan YAH WEH (Yehova). YAH WEH artinya adalah Jawa. Jawa adalah asal usul nenek moyang mereka, asal usul ummat manusia. Jawa adalah syurga atlantis yang hilang. Sampai hari ini orang-orang israil (yahudi) berkeyakinan bahwa orang jawa (Indonesia) adalah saudara tua mereka. Orang yahudi meyakini bahwa gunung Muriah yang ada di Jawa adalah saudara kembar dengan gunung Moriah (Moriah Mount) yang ada di Israil. Gunung Muriah di Jawa sebagai kakak kembar dan gunung Moriah di Israil adalah adik kembarnya.
  http://satriopiningitmuncul.wordpress.com/2012/06/11/satrioimammahdi/

 13. Artikel yang sangat hebat dan menarik,saya sampai terkagum kagum membacanya,wallahu a’lam

 14. samiri adalah orang yang menyesatkan bani israel dari tauhid menuju penyembahan patung sapi.kalau yg begini jadi panutan, wah susyeehh….

 15. SAYA TIDAK PERCAYA..BELUM TERBUKTI,KALAU NUSANTARA TURUNAN ORANG CHINA BARU PERCAYA,..KEJAUHAN KALAU NUSANTARA TURUNAN IBRAHIM,

  KALAU SAYA KATAKAN DI SILSILAH INI UNTUK JAWA ITU TURUNAN ORANG HEINAN DARI CHINA SELATAN YANG DI PIMPIN OLIH KIE SEN DANG MENDIRIKAN KERAJAAN TAN JUNG PUTRI DAN PU CHANG SU LAO DI DAERAH REMBANG LASEM DAN BLORA 230 SM.

  • orang yang hanya mau dengan bukti nyata belum tentu mau menerima walaupun sudah terbukti,,

   banyak belajar sejarah masyarakat nabi musa as.

 16. My Creation Song Click : 1) : (http://www.youtube.com/playlist?list=PLF24716A2CE6A7F43&feature=mh_lolz)
  2) : (http://www.youtube.com/playlist?list=PL4630B36BC6ABE356&feature=mh_lolz)
  If you want to know The Real Person behind ” THE MASK ”
  behind ” THE STAGE ” ( THE STAGE of All the People Around the World )
  Yes I am the Person .. I am ” THE CREATOR ” or ” KREATOR ”
  (my name is Brahma , in india Brahma means CREATOR or KREATOR)
  yes I Made the Band name ” KREATOR for KREATOR ” ( means CREATOR)
  (http://www.youtube.com/watch?v=0rY7R93rev0&feature=related)

  IN THIS LIFE .. I PREFER DISGUISE .. BECAUSE I JUST WANT TO BE AN ORDINARY PERSON .. I DO NOT WANT TO BE ” THE TOP ” OR TO BE A FAMOUS PERSON

  “An Astrologer Europe” Nostradamus “(1503-1566) was also expressed about Satrio Piningit roughly the prophecy is:

  1. It would appear a New World Religion
  (In the estimate is the Religion of Islam by Nostradamus as the new religion)
  2. Led By a recognized as The Man from the East.
  3. He appeared languages of the State which is located at the meeting of three Sea
  (In the estimate of the state of Indonesia which lies between the Indian Ocean,
  North Pacific ocean and the south Pacific Ocean)
  4. East And West shocking appearance
  5. When it appears, wearing a blue turban (just a figure of speech).
  6. He celebrated Thursday as Special Day For his (her birthday)
  Youth will emerge from the choice of God from the Holy Land (his God Religion Islam)

  who conquered EARTH throughout western and eastern portions are not (Version Nostradamus).

  He (Satrio Piningit / Hidden Heroes / By The Mask or hidden Hero by the appearance) will be a single leader or “The One” in this world (his definition is the same as Messiah ) core of all think about are:

  1. Great Leader. His reign included All Nations (his definition is the same as the Messiah )
  2. Wide Knowledge magicians.
  3. Fair, firm. (Regardless of religion, race, or whatever)
  4. Not from the language of a politician or a prominent / famous Come language of ordinary people or ordinary people but actually have a noble lineage .. Prophet)
  5. Spiritualists.
  6. Compassionate. (Even described as “the Queen” as a metaphor that he loves his people like a mother loves her child, even though “Messiah” is actually a man.)
  7. Bringing The messy situation and foolishness to be otherwise.
  8. People and the brass with Glad Heart receives Every decision and subject to his orders.
  9. Conquering countries without military force. (Power Diplomacy soft but strong / smooth the way).
  10. Appears taxable income, clutter (Chaos). Present
  Referring on long Jayabaya, means there to the Commissioner. For the said taxable income volcanoes in the archipelago Main erupted. on Today:
  a. If “Train Without horses there” his term is a Gold cart (Interpreted New car).
  b. “Ship Hovering in the Sky” (interpreted plane Fly)
  c. “Island Capital use iron necklace” (interpreted Establishments Island railroad connected .. mono rails)
  d. “Span of land are taxed:.”
  e. “The Women dressed man.”
  f. “MANY prayers rain season.” (Often rains at the ied Prayer)
  And .. Come from the East .. language = Indonesian archipelago
  Essentially a – f has occurred which means not long Again

  This is a song my creation:
  (http://www.youtube.com/watch?v=5fLGULiIfzs)
  Achmad Dani (a play Achmat / so .. Dani Reverse Idan mean is CRAZY)
  What you all think .. I’m a “Achmat / very .. Idan / CRAZY or Mad man ..?
  If you want to know the meaning of the name is a pseudonym Arnold Schwarzenegger made me too ( I created in 1978 in Surabaya)
  “Arnold Schwarzenegger” “is the opposite of ” ‘GR’ Ndo Seger len waraz ch (means Strong and health .. of course .. do you you all think I’m crazy ..
  it was the actual intent )
  “Please his meticulous arrangement of letters .. same right! letters only are on the move ..” GR Ndo Seger waraz len ch ” comes from the Javanese language means Strong and health .. ALLAHU AKBAR

  Believe it or Not .. Let only GOD Know ..
  If Every human do not trust me again ..
  in my life I’m not selfish, even though I am the most correct
  In life though I know I’d rather be silent .. (It is part of my Hobby)

  (¯`*•.¸♥ Brahma Kumbara ♥¸.•*´¯)

 17. Assalamualaikum,
  Alhamdulillah,
  artikel ini menambah wawasan saya, bener atau tidak Hanya Allah yang Maha Tau,
  Setidaknya ada orang yang mau mengkaji lebih dalam mengenai suatu kaum,
  mengenai percaya atau tidak , Iman dan akal anda akan bicara, memang beberapa hal yang terkadang sepele dan seperti mengada-ada justru malah itu kebenaran..
  Seperti ketika Rosulluloh mulai meyebarkan agama islam, banyak ahli kitab injil justru malah mengingkarinya, tapi bila anda sekarang seorang muslim, tentu anda bisa memutuskan apakah ajaran Beliau benar atau tidak.
  Wassalamuaikum

 18. kepada penulis dimohon bila ingin memaparkan asal usul Jawa jangan berdasarfkan informasi yg tdk akurat. Pakailah mata bathin saudara.

 19. sebenarnya saya bisa merasakan sebagian rahasia terbesar telah di ungkapkan,dan saya mengingatkan bahwa sebagian orang yang mengungkapkan akan dihujat,sebagian lain di gantung, dan di aniaya,tetapi kebenaran tetap harus di sampaikan dari generasi kegenerasi berikutnya.mengungkap kebenaran di tempat umum sangat berbahaya,memerlukan energi yang sangat besar.sebagian besar orang sudah (maaf)summum,bu’mun,um yun.walaupun di nasehati tidak akan mempan bahkan akan reaktif (efeknya akan menyerap energi inti kita).kita tunggu saja sampai saatnya sehingga manusia akan terbelalak.sehingga bertobat pada saat itu sudah tidak ada gunanya.satu contoh saya ingin menguji iman anda dengan 1 pertanyaan saja:”sudahkah anda sholat khusuk? ” anda pasti menjawab sudah. penjelasan:apabila anda sudah sholat khusuk berarti semua panca indra dan susunan syaraf pasti akan menikmati kekhusukan sholat tsb ,anda pasti tidak bisa mengontrol rukun sholat anda,tubuh anda akan melayang atau jatuh.untuk orang yang baru sebatas syariat tidak akan bisa memahami ini.sekian dulu ,mohon dimaafkan ,bukanya sok menggurui atau melecehkan seseorang.

 20. artikel ini memberikan wawasan kepada kita semua. saya yakin akan kebeneranan itu karena untuk memahami artikel ini membutuhkan wawasan, literatur yg banyak, dan menjalankan akalnya berdasarkan naqli. dan sebanyak kita baca literatur yang saling berkaitan ini akan menyambung.

 21. jika orang yang membaca artikel ini tidak tergetar hatinya mungkin dia bukan orang beriman,wallahu a’lam bishowab,terima kasih atas artikelnya

 22. walau nga nyambung disambung2 ya benang merahnya ada juga ga heran kalau kita menjadi negara islam terbesar didunia ya.. 🙂

 23. Orang yang menghujat atau menyalhn artikel ini, dia t orang yang ga mau belajar tuk mengetahui dan menerima kenyataan, orang seprti itu menolak kebenran krna ga mau keslahnya di liat orang lain

 24. “CAH RANDUBLATUNG | Oktober 2, 2012 pada 5:21 am | Balas

  SAYA TIDAK PERCAYA..BELUM TERBUKTI,KALAU NUSANTARA TURUNAN ORANG CHINA BARU PERCAYA,..KEJAUHAN KALAU NUSANTARA TURUNAN IBRAHIM,

  KALAU SAYA KATAKAN DI SILSILAH INI UNTUK JAWA ITU TURUNAN ORANG HEINAN DARI CHINA SELATAN YANG DI PIMPIN OLIH KIE SEN DANG MENDIRIKAN KERAJAAN TAN JUNG PUTRI DAN PU CHANG SU LAO DI DAERAH REMBANG LASEM DAN BLORA 230 SM.” <— ada buktinya ga ?

  http://frontiers-of-anthropology.blogspot.com/2012/02/early-japan-and-sundaland.html

  http://www.geocities.jp/ikoh12/kennkyuuno_to/014_1NHK_hi-vision_tokusyuu_2010-06-13.html

  Jepang secara resmi mengakui asal mula bangsa Jepang berasal dari Jomon (=Jowo=Jawa)

 25. Memang orang yg sadar pasti lapang dada tapi yg hitam pasti menolak dan fonis sesat karena tak berakhlak baru tau tulisan qur’an n hadis satu ayat aja bisa2nya bilang sesat. Pikir aja rosul tdk nyuruh al-qur’an di bukukan berarti quran sekarang sesat. Emang sudah pada hafal quran n hadis dngn kafah? AstagfirUloh tobat.. jangan asal bilang sesat… Hai manusia tak perlu berdebat semua harus jadi renungan walau anak kecil yg bilang.benar dan Salahpun jangan di balas sesat.semua hamba allah.bisa berpikir masing2. Terima kasih dngn artikel di atas semoga alloh memberikan rahmatnya.

 26. aku wong jowo ngrasuk islam, agama islam tidak mengajarkan untuk membanggakan suku bangsannya, tetapi mengajarkan bagaimana kembali ke alam surga yang awalnya tempat/habitatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Karena tergoda Iblis melanggar larangan Allah, mereka dimutasi ke dunia ini. Mereka bertobat sehingga bertemu di Jabal Rahmah dan beranak turun ke seluruh bumi.Adam dan keturunannya bisa kembali ke surga kalau mau beribadah sambil memakmurkan bumi….. iya kan !
  Jadi janganlah berbangga diri sebagai bangsa apapun, karena Allah menilai orang itu tidak melihat wajah atau hartanya, melainkan akhlak dan amalnya.

  • tujuan kita bukan sekedar syurga dan neraka melaikan tugas kita adalah bagaimana membangun negara kita menuju apa yang tuhan inginkan, ijo royo-royo,, maksudnya sejahtra, bukan seperti ini carut-marut,,,

 27. Uapik tenan mas bro,aq salut dg tesisx sangat menginspirasi saya yg org jawa tulen,terus maju mas ojo d rungokno omongan org yg pikirane cupet,picik,iri n dengki ,asline mrk2 iku yo podo ae gak eruh opo2,isoe cman ngelek2no wong liyo,mrk trlalu mengagungkan org arab,kita harus bisa membedakan mana yg keislaman mana yg kearab2an,tolong d cam kan

 28. artikel yang sangat bagus, aku suka karena bisa menambah wawasan kita dan bisa menjadikan kita orang yg lebih berfikir, saudara2ku sekalian semua sebaiknya kita nikmati saja artikelnya dan ambil baiknya saja janganlah ada perdebatan dan hargailah pendapat orang lain, saya pernah mendengar dari seorang ustad yg mengatakan dalam ilmu warangka jati sasongko jati yg mengajarkan kita
  1. TIDAK BOLEH DENDAM
  2. SIAP MEMBERI MAAF KPD SIAPAPUN DAN KAPANPUN
  3. BILA TERJADI PERBEDAAN PENDAPAT SIAP UNTUK DIAM
  4. SIAP MENOLONG KPD SIAPAPUN DAN KAPANPUN
  5. BILA TERJADI KEADAAN YG BURUK SEPENUHNYA DI SERAHKAN KPD ALLOH.

  DULU AKU SE EKOR ULAT YANG BURUK RUPA SEKARANG MENJELMA MENJADI SEEKOR KUPU2 YG CANTIK JELITA, SUBHANALLOHHULADZIM
  Tidak ada saahnya kita semua belajar dari sifat WARANGKA JATI SASONGKO JATI agar kehidupan yg kita jalani lebih damai dan indah, mohon maaf klo ada kt2 yg krng berkenan di hati saudara2 semua, krn aku jg baru belajar

 29. ORANG YANG MENERIMA DAN MEMAHAMI INI YANG SUDAH MEMPELAJARI ILMU KEJAWEN,…YANG TAHU KITAB DALAIL ASROR,…SIAPA SYECH SUBAKIR,…SIAPA JAYA BAYA,…ILMU TAUKHID,..YANG PENTING TAHU APA MAKNA SYARIAT,.TARIQAT,..HAKIKAT,..MAKRIFAT,…

 30. semoga usaha/ikhtiar ini terus berlanjut, dan diberi isyaroh oleh Allah, aamin.
  sya berterimakasih bgt atas uraiannya.

 31. Allah menurun kan Rasulullah Sayyidina Wa Maulana Muhammad bin Abdillah di Tanah Arab untuk apa??? Menyempurnakan Akhlak!….. Di jawa itu akhlak bukan problem,… Karena kt bukan Al Ghodob dan Al Dholin (dimurkai lan disesattkkan) penganut Agama Ibrahim yg tulus,….wallahu alam bi shawab,

 32. artikel ini, seperti pernah ku baca dlm artikel Malaysia…penceritaannya lebih panjang…tapi isinya sama….are u copy paste and translated in Indonesia??

 33. ikut nyimak aja gan, siapa th bisa menambah wawasan

 34. […] Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA. Dalam JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis. https://ahmadsamantho.wordpress.com/2011/11/24/bangsa-nusantara-sebagai-keturunan-nabi-ibrahim-as-bra… […]

 35. I am really grateful to the holder of this web page who has
  shared this enormous post at here.

 36. Subhanalloh Alhamdulillah.sip infonya.jadi tahu kalo kita keturunan nabi ibrahim

 37. A Gama, ageman/pakaian. supaya tidak malu ya dipakai.Supaya tdk sesat yo dienggo Agama ya dibentuk oleh manusia, dengan nama A, B, C etc. Ngakoni nek agamane dewe sing paling top markotop, tp esih doyan ngomongi wong ( katanya nek ghibah spt makan bangkai sodaranya sendiri lho…, esih seneng maling ( korupsi, maling waktu, belum wktunya pulang kantor dah pulang ^_^…, dike’i komisi karo rekanan kabeh di LEG, diaku halal, tuwone stroke.. wakakak…), esih seneng ngafirno wong liyo( kafire dewe ga di gatekno…Gus Dur ). Padahal selalu ngaku paling beriman yo kafir, seneng mangan dudu hake’ yo ra pener, seneng nyolong waktu yo salah, tp esih ngaku wong kang paling sholeh, ngaku yen suwargo duweke dewe. ( Liyane ngontrak, kapan tukune le???) Sembayang spy mlebu suwargo ( nek ra ono suwargo berarti ra sembayang ???? ). Senenge nang endi2 kuplukan putih, padahal atine esih ireng. Tanggane ra mangan yo meneng wae, ngeke’i mangan yo setaun sepisan, nek zakat wae ( sisane 364hari ra tau sedekah ??? ) Banyak orang yg sedekah, tp berharap timbal balik dari Tuhannya. Sedekah kok pamrih yo…. Kanggo ku, agama ya CINTA. Tanpa cintane saking Gusti, tidak ada kehidupan. Tidak ada elo, gua, end. Ra sah di comment nek ra sreg kro blog-e mas AhmadSamanto. Nek ra dhong yo meneng wae, ditutup laptope. Wes Kang AS, capek…turu wae lah, dunyo wes tuwek, ngantri urutan dipanggil ^_^.
  Nuhun&Succes 4 all..

  • Leres Kang….ndunyo wis tuwek tenan. Sampek2 cah cilik kroso wis tuwek (me tuwek). Urip iku sing penting tumindak e, tegese, tergantung akhlak e. Jare wis Syahadat ning lakune, tumindak e, pangucap e ra ncerminkan Syahadat e…khan dadi ra nyambung. Sing penting urip sing apik, nek ono sing ala di benakke, yen ra iso yo di dungakne apik. Ra usah di hujat….

 38. Om penulis, anda salah besar. Yg bener itu, Indonesia terdiri dari bangsa campuran Ras. Krn Indonesia ini terletak di tempat yg strategis, disinilah pusat perdagangan dan sebagainya. Terdiri dari bangsa Cina, Arab, dan India. Keturunan Nabi Nuh yaitu Ham dan Yafith. Ham menduduki daerah India.
  Pada keturunan Yafits, kebudayaan Yunani, Eropa dan Cina menjadi ciri utamanya. Dalam sejarah islam tidak banyak ditemukan catatan tentang perkembangan spiritualitas dan religiusitas keturunan Yafits dalam seribu tahun sejak banjir besar surut. Seribu Tahun sejak perahu bertambat digunung Joedy adalah setara dengan 3000 tahun sebelum Masehi.

  Para sejarawan dunia barat, mendefinisikan 3000 tahun sebelum Masehi sebagai zaman Perunggu, dan bukti-bukti tertulis belum terlalu banyak didapat.

  Adapun dalam perjalanan masa yang terus mendekat hingga zaman Musa, keturunan Yafits banyak terwarnai oleh ragam agama dan pemikiran yang berkembang pada keturunan Ham.

  Penulis buku Akhbar Zaman (Berita Masa), Imam Mas’udiy (wafat tahun 346 Hijriyah/960 Masehi) menulis bahwa sesudah Amur putra Saubil bin Yafits Bin Nuh wafat, putranya yaitu Cina membuatkan patung emas untuknya. Cina bertawaf mengelilingi patung emas ayahnya untuk menghormatinya dan kemudian hal ini diwajibkan kepada seluruh masyarakat, yang kemudian menjadi cikal bakal agama Cina kuno sebelum agama Budha yang berasal dari India menyebar di Cina (masyarakat India masyarakat keturunan Ham).
  Krn manusia semakin lama semakin berkembang. Kehidupan saat itu adalah bercocok tanam. Ngk heran klu manusia saat itu suka berpindah-pindah, mencari tanah yg subur. Keturunan dari nabi Nuh, Ham dan Yafith ini lah yg tersebar di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Buktinya wajah2 Indonesia terlihat seperti campuran Cina, Arab, India, dan Eropa. Krn pusat perdagangan dan Indonesia juga jajahan bangsa Eropa ( Portugis, Inggris, dan Belanda ).

  Jangan menyesatkan Ummat om. Pantesan banyak dari jawa yg sesat yg ngaku2 nabi. Edan !

 39. sebuah pengetahuan yang luar biasa,
  saya jadi terfikir secara umum sesuatu apapun itu sebuah perubahan menjalar semakin jauh semakin banyak perbedaanya, dalam lingkaran yg dekat tentu kemiripan akan semakin banyak, saya ambil contoh bahasa dalam lingkaran pulau jawa bahasa jawa hanya berubah sedikit sedikit dalam tiap suku sukunya menjalar ke luar pulau makin banyak perbedaannya tapi masih ada beberapa kata dalam bahasa jawa yg terbawa makin jauh lagi makin hilang tentunya.begitu pula dengan budaya.yg mengagumkan adalah indonesia memiliki begitu banyak budaya tradisional yg bukan tidak mungkin makin kedunia luar makin menyusut atau bahkan menjadi sesuatu yg baru. maafkan bila asumsi saya salah.tanpa bermaksud membanggakan jawa, kita semua sama mahluk tuhan.

 40. asal usulnya kok jadi ngambang ya? data dapat darimana? nabi sulaiman as punya keturunan iskandar zulkarnain dan raja mus? sedangkan raja iskandar zulkarnain itu adalah raja shaleh yang sezaman dengan nabi Ibrahim as….sulaiman keturunan dari Ibrahim…iskandar zulkarnain sezaman dengan ibrahim..tapi di sini kok yang sezaman dengan Ibrahim as jadi nak keturunan sulaiman? jadi ngmabang nih tak jelas

 41. Siapa salah siapa benar cuma allah,yang tahu,kita hrs saling menghargai,dan yang jelas kita hrs teruskan perjuangan mereka,untuk menegakan kebenaran dan keadilan ,menuju masarakat yang adil dan merata,tanpa leluhur kita ngak ada,doakan para leluhur,baik bangsa manusia atau bangsa jin,dan malaikat,agar seimbang alam ini,rawe rawe rantas malang malang putung

 42. apapun itu yang penting kita semua cinta Indonesia

 43. Subhanallah trus brkarya.. Sya sgt mhargai buah pikiran Anda, penelitian Anda. Dripda org yg tdk pernah mikir bisanya hny mncela.

 44. Kutinggalkan du pusaka kata muhamad saw yakni quran n sunah, so buat kita yang ditinggal ga sesat alias selamat.
  Ternyata itu palsu…..
  Dua pusaka muhamad saw adalah al-quran dan ahlul bait ( keturunan nya) yakni ali , fatimah, hasan dan husen.
  Nah keturunan keturah yang belum berkuasa meminta janji kepada Allah atas janjiNya kepada ibrahim bopo ne manungso. Jadi keturunan yang zalim itu yang dimaksud dalam q.s albaqarah:124 siapa?
  Keturunan keturah atau keturunan fatimah?

 45. Ass. Salam shalawat kdp Rasul SAW , para keturunanya,para sahabatnya, para waliyuallah, utk para pembaca hargailah segala pemikiran dalam mengkaji sesuatu. Cukuplah Allah Swt yang memiliki yang haq atas segala ilmu, dan kesempurnaan ilmu ialah AlQuranurkarim…semoga Allah menempatkan para leluhur kita yg beriman dan membenarkan ketauhidan dan disempurnakan dua kalimah syahadat di tempat yg benar kemuliannNya..kita sebagai turunan dan generasi yang masih hidup, mulailah eling, cageur, bageur,ngejalani hidup besok di dunia carilah bekal sebanyak”nya kebaikan sebelum ditentukan masa hidupmu didunia, dan nyata dibuka kehidupan akhirat. Semua akan dibuktikan kebenaran yang haq pada dirimu oleh Allah SWT.

 46. orang gilaaaaaaaaa…………….

 47. ……….nabi sis = semar dan semar asal kata dari samiri yang artinya samar-samar / kasat mata karena beliau sehari-hari laku / kerjanya hanya beribadah kepada Tuhannya.,???? sementara dalam Al Quran menceritakan tentang samiri yang di laknat allah karena telah mengajak zumat Nabi Musa untuk menyembah Sapi Emas……

  Samiri adalah seorang dari umat Nabi Musa AS yg selamat dari kejaran Firaun. Namun ia berkhianat saat Nabi Musa AS pergi ke bukit Thursina. Ia membuat patung sapi dan kemudian mendakwakan patung itu sebagai Tuhan. Hasil kerja dan ucapannya ini diikuti oleh banyak orang, sehingga mereka menjadi sesat dan menyembah patung anak sapi.

  “Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran (mukjizat), kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai sembahan) sesudah (kepergian)nya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang lalim.” (QS Al Baqarah(2):92).

  Pengkhianatan Samiri ini membuat Nabi Musa AS marah besar. Terjadilah dialog antara Nabi Musa AS dengan Samiri, usai Nabi Musa AS kembali dari bukit Thursina.

  “Berkata Musa: “Apakah yang mendorongmu (berbuat demikian) hai Samiri?” — Samiri menjawab: “Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak rasul lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku”.” (QS Thaha(20):95-96)

  Yang dimaksud dengan jejak rasul di sini adalah ajaran2 Nabi Musa AS yg kemudian dilemparkan sehingga dia menjadi sesat. Menurut sebagian ahli tafsir yg lain, yg dimaksud dg jejak Rasul di sini adalah jejak tealapk kuda malaikat Jibril.

  Dengan demikian, Samiri mengambil segumpal tanah dari jejak itu lalu dilemparkannya ke dalam logam yg sedang dihancurkan sehingga logam itu berbentuk anak sapi yg mengeluarkan suara.

  Samiri sendiri akhirnya diusir oleh Nabi Musa AS,“Berkata Musa: “Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini (hanya dapat) mengatakan: “Janganlah menyentuh (aku)”. Dan sesungguhnya bagimu hukuman (di akhirat) yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut (berupa abu yang berserakan).” (QS Thaha(20):97).

 48. […] atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis.https://ahmadsamantho.wordpress.com/2011/11/24/bangsa-nusantara-sebagai-keturunan-nabi-ibrahim-as-bra&#8230; Tentang Peradaban Jawa (Peradaban Atlantis) dikaitkan dengan kiprah Bani Israel, ada fakta yang […]

 49. Jas merah, kebenaran tuhan akan menang diatas kebenaran indifidu atau kelompok

 50. ide yang jenius bro…..

 51. bagus banget tulisannya… semoga tulisan ini menjadi pengingat moral dan akhlak bangsa Indonesia, sehingga terlepas dari masalah KORUPSI!!!!!!!!!!!

 52. Sesat nan menyesatkan. na’uzubillahimindzalik

 53. Ingatlah semboyan JAKET MERAH.
  Jangan Ketahuan Memanipulasi Sejarah….

  Begini silsilah yang benar

  Sanghyang Adhama diturunkan ke Buana Panca tengah.
  berjalan kaki ke lima arah buana.
  Saat itu, lautan masih dipisahkan oleh daratan.
  Mempunyai banyak anak.
  yang paling terkenal bernama Syits atau Sanghayang Sita.

  Syist berputra Said Anwar (sanghyang nurcahya)
  Canghyang Nurcahya berputra Sanghyang Nur Rasa.
  Sanghyang Nur Rasa menikah dengan dewi Sa’ati,
  berputra Sanghyang Wenang dan Sanghyang Darmajaka
  Sanghyang Wenang menikah dengan dewi Nura,
  Berputra Snaghyang Hening dan Sanghyang Tunggal.
  Sanghyang Tunggal menikah dengan dewi Darmani
  Berputra Ismaya dan Antaga dan Manikmaya.

  Disini mulai masalah teh jigana.
  Ismaya dan antaga berebut tahta, manikmaya yang naik.

  Karena berselisih terus,
  Ismaya pergi ke negeri timur menuju tanah pusaka Darmajaka
  Tanah tempat sanghyang Adhama memulai perjalanan,
  Penguasanya adalah salah seorang cicit Sanghyang Nurrasa,
  yang bernama Sunan Ambu.
  Ismaya menyamar sebagai Kudapawana.
  Punya keturunan Cepot, Dawala, Gareng.
  Aktivitasnya mengasuh dan membimbing anak cucu sunan Ambu,
  sambil mengumpulkan kalakay dan catang kayu.

  Antaga pergi ke barat,
  anak turunan Antaga disembunyikan leluhurnya.
  Sesekali mereka menyusup ke timur
  dan menyamar menjadi anak-anak Ismaya.
  Hingga negeri timur sering rusuh gonjang-ganjing
  Pembunuhan dan perampokan merajalela.
  Tidak jelas siapa kawan siapa lawan.

  Ismaya ngamuk,
  Dari perutnya keluar magma,
  yang pernah dimakannya sewaktu bertengkar dengan antaga.
  Tanpa perhitungan, Negeri timur pun dihancurkan,
  menjadi kepingan-kepingan.
  Tercerai-berai di antara laut-laut

  Sebagian penduduk timur yang selamat pindah ke negeri tengah,
  tempat sahayang Tunggal berasal.

  Tetapi negeri timur masih menyimpan cerita,
  maka orang-orang kembali berdatangan.
  membangun negri perlahan-lahan,
  di beberapa penjuru negeri dipasang alat detektor,
  untuk mengetahui kedatangan turunan Antaga.

 54. i see. this is jews article

 55. kalo nabi sis mukanya ganteng kagak ya kalo ganteng kenapa keturunanny banyak yang bengek , karena iklim kali ya

 56. makasih bos….;), makin keliatan benang merahnya.

 57. Umat Islam mempunyai petunjuk Al Qur’an dan Al Hadits
  Al Qur’an Merupakan Petunjuk Bagi Manusia Yang Berfikir
  Petunjuk Masa Lampau, Sekarang dan Akan Datang
  Sebagai Muslim Wajib Mempelajarinya
  Namun banyak Petunjuk dalam Al Qur’an yang masih Misteri
  Apalagi Petunjuk Masa Lampau
  Mungkin Artikel Diatas Benar, Tapi Hanya Allah SWT Yang Maha Tahu
  Manusia Hanya Mempelajarinya dengan Dasar Al Qur’an dan petunjuk2 lain
  untuk bisa mengetahui Sejarah yang tersembunyi dalam Al Qur’an

 58. Berusaha mendekati Allah swt bukan tidak boleh mencoba mengetahui latar belakang keturunan kita…….mudah2an saja dengan informasi yg sedikit dapat menambah ketakwaan kita kepadaNya.Amin.

 59. artikel yang sangat hayut untuk di baca seolah-olah seperti hidup di jamannya…..lanjut terus………sesat atau tidak….ada yang menilainya karena saya yakin kita tidak mempunyai daya dan kekuatan selain dari Allah SWT,

 60. artikel yang bagus..
  dalam Al-Quran banyak terdapat pada tiap akhir ayat dengan kalimat “jika kamu berpikir”, “hai orang-orang yang berakal” dsb.

  dalam artikel lain juga disebutkan bahwa Borobudur ternyata kerajaan ratu Balqis yg dipindah atas suruhan Sulaiman..
  artinya Nabi SUlaiman adalah hidup di tanah jawa..

 61. Yang tertulis disini sangat benar dan tepat. Bagi orang yang tau sejarah tidak kan pernah melupakan asal muasal. Benar di katakan bahwa abraham memiliki 3 istri sara,hagar dan kentura. Tauh ka anda sedikit aja sejarah dibelokan maka ideologi akan berubah. Sejarah yang kita pelajari selama ini banyak di rekayasa(banyak bohongnya) contoh: belanda menjajah kita 3,5 abad kalau di telusuri sejarah yang sebenarnya hanya 3thn..begitu juga dengan jepang… Ingat terbentuknya nama negara indonesia dan di sahkan?kemerdekaan indonesia? Sebelum nama indonesia terpopuler masih menggunakan NUSANTARA,…DIRGANTARA,DWIPANTARA,NUSAWANTARA,NUSANTARA DAN INDONESIA. ALKITAB ATAU INJIL MENGATAKAN BAHWA ABRAHAM MEMILIKI 3 ISTRI SALAH SATUNYA ADA KENTURA DARI NUSANTARA YANG MEMILIKI 6ANAK.. JANGAN MENYANGKAL BAHWA NABI MUHAMMAD BERDAKWA DENGAN MENGUNAKAN KITAB KITAB NABI SEBELUNYA…KITAB TAURAT DAN PERJANJIAN ATAU INJIL. YANG MENCERITAKAN AIR BAH(NUH) TERJADINYA LETUSAN GUNUNG TOBA DAN KRAKATAU..MATERI YANG DICERITAKAN INI ADALAH BENAR. HARUS TAU BENANG MERAHNYA. TERIMA KASIH…DAMAI SEJAHTERA. SALAM NUSANTARA.

 62. HIDUP INI AKAN INDAH KALAU KITA BISA MENGHARGAI PENDAPAT ORANG LAIN
  HIDUP INI AKAN SELALU DI KENANG KALAU KITA SELALU BERBUAT BAIK UNTUK ORANG LAIN
  HIDUP INI AKAN MERANA DAN TAK PUNYA MAKNA KALAU KITA HANYA MENCARI KESALAHAN ORANG LAIN
  MANUNGSO= manunggali roso tidak ada manusia yang sempurna kawan, karena setiap manusia mempunyai sifat dari yang paling baik sampai yang paling jelek.
  artikel lanjutkan untuk tambah wawasan kita, yang bagus kita pakai yang jelek kita simpan, jangan dibuang sembarangan nanti banjir

  ttd. tretan dhibik

  CAK RUPI

 63. […] Bangsa Nusantara sebagai Keturunan Nabi Ibrahim AS … – tulisan ini tidak akan mau menerima kecuali orang yang tak paham dengan agamanya, karena tulisan ini sangat jauh dari kebenaran dan sangat menyesatkan, cukup kita merujuk kepada Al Qur’an dan Sunnah nabi, tak ada keterangan nabi benama semar …… […]

 64. assalamu alaikum wr.wb.

  terimakasih penulis telah memperjelas semuanya,, saya sudah lama mengetahui sejarah ini tapi masih ada yg samar2..
  dan untuk saudara-saudara sesama muslim jika kalian tidak mengetahui dengan benar sejarah ini janganlah memponis penulis sesuka hati,, berterima kasihlah kepadanya.
  memang di Al-quran tidak dijelaskan tentang istri ibrahim yang ke-3 yaitu kentura/ketura/keturah, tetapi ada di injil yang menjelaskan ini, kalau tidak salah di kejadian 25:1.
  tetapi yg saya pahami disini kentura bukanlah orang nusantara atau kawasan tanah jawa, kentura memang juga tidak di jelaskan asal-usulnya hanya saja yg menguatkan bahwa kentura bukan orang nusantara adalah :

  KEJADIAN 25:5 “ibrahim memberikan segala yg ia miliki kepada ISHAK(anak dari istri pertama)”
  KEJADIAN 25:6 “tetapi pada anak-anaknya dari istri yang lain ia(ibrahim) hanya memberikan beberapa pemberian.
  selahgi ia masih hidup ia menyuruh mereka pergi ke tanah timur.”

  artinya mereka tidak berasal dari timur ini tetapi memang dari timur tengah juga, dan mereka tersebar ke wilayah nusantara membentuk koloni dan peradaban maju dan semakin lama semakin pesat, maka dari itu terbagi menjadi beberapa ribu suku lagi dari keturunannya di nusantara ini,, begitulah sampai adanya manusia yang menghuni daerah timur ini..
  karena memang masa dari nabi ibrahim sangat jauh di atas dari Muhammasd SAW,
  bisa diterima akal bukan kalau kita bangsa timur berasal dari Nabi Ibrahim..?

  bahkan saya pernah mendengar bahwa Nabi suaib,/sueb a.s adalah salah satu keturunan dari generasi kentura. bisa jadi yang dimaksud semar disini adalah beliau.

  maaf kalau koment saya ada kata2 yang salah mohon dimaafkan..
  bagi yang tidak sependapat silahkan ditanyakan secara baik2 dan jangan pakai emosi supaya lebih bisa dicerna jawabannya..

  wassalamu alaikum wr.wb.

 65. tulisan ini telah membuatku yakin akan kebenaran alquran .. bahwa ada kisah2 kejayaan nabi srbelum nabi muhamad .. butuh pemahaman khusus untuk memahami artikel ini.. buat penulis anda tahu banyak hal artikel ini memberi jawaban2 dari apa yg aku cari .. !! jayalah islam dan juga negara ..

 66. Subhanallahu baru ngeh.. melek huruf.. sy jd penasaran mau baca buku akar budaya dan sejarah “babad tanah jawa”….

 67. Berarti, yg dimaksud dgn Taman Eden (surga) itu adalah Nusantara ini, dan bukan alam setelah kematian fisik ?

 68. INDONESIA AKAN MENJADI MERCUSUAR DUNIA.

 69. […] ahmadsamantho.wordpress.com/2011/11/24/bangsa-nusantara-sebagai-keturunan-nabi-ibrahim-as-brahmabrom… […]

 70. Assalamu’alaikum wrwb. Setelah membaca artikel bung ahmad samantho dan beberapa komentar dari para pembaca, bisa jadi indonesia akan jadi mercusuar dunia. Dan artikel ini, bisa jadi landasan bagi para pehobi menelusuri sejarah untuk membuktikannya. Karena masa Nabi Ibrahim dan masa Nabi Muhammad saw. ada rentang waktu yang sangat panjang dan sangat jauh, bisa jadi jaman Nabi Ibrahim nusantara masih jadi satu daratan dengan benua asia dan benua eropa. Maka anak turunnya Nabi Ibrahim menyebar ke seluruh dunia. Ternyata banyak baca dari banyak nara sumber akan menambah wawasan dan tidak picik. Dan makin yakin kebenaran Alquran. Jayalah Islam. Jayalah nusantara.

 71. kalo menurut hemat saya akan kajian saudara kita ini kemungkinan kebenaran nya banyak benarnya…ketika berbicara dan mengkaji akan sejarah, sejarah bangsa ini memang luar biasa…ini terbukti dari berbagai macam fenomena dan bukti nyata yg ada…dan bila berbicara akan sejarah bangsa ini sudah kita ketahui bersama bahwa bangsa ini terjajah dan di jajah sekian abad lamanya otomatis banyak pembodohan dan penyesatan sejarah untuk dapat memutus mata rantai dari generasi bangsa yang luar biasa hebatnya ini…kita ketahui bersama juga akan sejarah andalusia/sepanyol yang dihanucurkan peradaban islam nya disana…begitupun dgn bangsa dan negara ini di sesatkan akan jati diri dan ke sejatian nya…
  coba saudaraku buka google maps disana ada fenomena luar biasa khususu dari sekitar pantai selatan pangandaran…terus gunung padang di cianjur…dan banyak lagi yg lainya.

 72. […] Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis.( https://ahmadsamantho.wordpress.com/2011/11/24/bangsa-nusantara-sebagai-keturunan-nabi-ibrahim-as-bra… ) […]

 73. Yang jelas, semua manusia di muka bumi ini adalah keturunan nabi, yaitu Nabi Adam yang beristrikan Siti Hawa, karena manusia pertama yang diturunkan oleh Alloh ke bumi adalah mereka dan otomatis hingga kiamat nanti yang namanya manusia adalah keturunan Nabi Adam. Tidak ada ceritanya bangsa manusia yang tercipta dari evolusi bangsa binatang. Manusia ya..manusia, binatang ya..binatang.

 74. Ijin Copas Pak Dhe

 75. Ada yang perlu di perbaiki nih, sepertinya Raja Firaun “memperkosa berkali-kali” itu tudak tepat, katena menurut sejarah yang saya baca, siti sarah bukan di perkosa, tapi di ambil atau diminta oleh Firaun dari Ibrahim karena kecantikan dan kelebihan awet mudanya, ditambah lagi Nabi Ibrahim mengakui Sarah adalah adiknya, maka dari itu Fir’aun mengambilnya dari Ibrahim, hanya saja Allah melindungi kesucian Sarah, sampai suatu ketika Fir’aun bermimpi bahwa Sarah adalah Istri Ibrahim . terima kasih.

 76. Artikel menarik. Benar atau tidaknya memang harus dikaji lebih jauh, tapi sikap langsung menolak kemungkinan bahwa ini benar tidak akan memberi manfaat apa2.. Mungkin video youtube dari Dr. Haikal Hassan tentang asal usul peradaban bisa dijadikan bahan referensi alternatif.. Ketik saja di youtube “Haikal Hassan peradaban” nanti akan muncul videonya..

 77. Assalam..

  kisah …Qanthura binti Yaqthan Kan’ani isteri ketiga Nabi Ibrahim

  Pernikahan antara Nabi Ibrahim As dan Qanthura tidak seperti pernikahan Nabi Qanthura binti Yaqthan Kan’ani Isteri ketiga Nagi IbrahimIbrahiim dengan Hajar dan Sarah yang merupakan suatu hal yang pasti dalam sejarah. Namun pada sebagian literatur terdapat beberapa hal yang akan kami singgung dalam tiga poin :Sesuai dengan nukilan dari sebagian orang NabiIbrahim memiliki delapan putra. Ismail adalah putra Hajar Qibti, Ishaq berasal dari ibunya Sarah dan enam putra lainnya yang merupakan anak-anak dari Qanthura binti Yaqthan Kan’ani yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim As pasca wafatnya Sarah. Adapun nama keenam putra Ibrahim dari Qanthura ini adalah sebagai berikut:Madyan, Madain, Zamran, Yaqsyan (Yahsyan), Yasbaq dan Nukh.Penulis kitab Anwâr al-Masyâriq berkata, “Akar keturunan orang-orang berbahasa Turki adalah berasal dari anak-anak Qanthura. Ia merupakan kaniz (budak) Nabi Ibrahim As dan melahirkan anak-anak yang di antaranya adalah orang-orang Turki sebagai keturunannya.Allamah Majlisi berkata, “Disebutkan bahwa Qanthura adalah budak Nabi Ibrahim al-Khalil yang melahirkan anak-anak. Di antara anak-anak tersebut adalah orang-orang Turki dan Cina sebagai keturunannya.”Patut untuk diketahui bahwa kendati secara lahir terdapat perbedaan antara riwayat pertama dan ketiga namun dengan sedikit meneliti persoalan ini maka akan menjadi jelas bahwa tidak terdapat perbedaan di antara dua riwayat tersebut. Karena boleh jadi Qanthura tadinya adalah budak Nabi Ibrahim As kemudian dinikahi olehnya.

  sila semak di laman web ini…satu laman web yang menghimpun banyak kisah sejarah nusantara..moga boleh membantu

  http://lamanpahang.blogspot.in/search?q=nabi ibrahim

 78. tanah jawa keturunan nabi,gini saja kerajaan pertama di indonesia apa?kerajaan hindu/islam?gini saja semua ini keturunan manusia bukan tuhan atau nabi. tapi kita diciptakan oleh tuhan. pas kan. mantap kita semua sama tidak ada yg berbeda orang indonesia

 79. sangat menarik. namun berhati2 terhadap tipu daya syaitan. bangsa jawi itu bangsa melayu. bani ta mim, bani tanah melayu. sesungguhnya kamu nanti mengalami hidup yang sia2, maka berbondong-bondonglah bani melayu dtg menolongmu. kerana mereka pengikut Al-mahdi, dan sesunguhnya Almahdi ada dikalangan mereka. Iman mereka dijaga rapi, dari turun Temurun, merekalah bani melayu.

  jadi siapa yg susah, orang melayu akan tolong, kami bantu kamu. jangan pijak kami. berteman dengan kami dan jagalah kami. -cicit melayu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Atlantis in the Java Sea

A scientific effort to match Plato’s narrative location for Atlantis

Sembrani

Berbagi Ide, Saling Cinta

Nurul Wirda

0812-8267-9182

aawanto

The greatest WordPress.com site in all the land!

Covert Geopolitics

Beyond the Smoke & Mirrors

Catatan Harta Amanah Soekarno

as good as possible for as many as possible

Modesty - Women Terrace

My Mind in Words and Pictures

Kanzunqalam's Blog

AKAL tanpa WAHYU, akan berbuah, IMAN tanpa ILMU

Cahayapelangi

Cakrawala, menapaki kehidupan nusantara & dunia

religiku

hacking the religion

SANGKAN PARANING DUMADI

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: