Tinggalkan komentar

PHOENISIA: Dominasi Suku Laut (Sea People) Sulu Di Nusantara

Dori Alam Girsang

January 7

 PHOENISIA: Dominasi Suku Laut (SEA PEOPLE) SULU  Di Nusantara
Di sekitar kepulauan Sulu samada yang dikenali sebagai Filipina hari ini, kaum-kaum aslinya terlalu ramai. Mengikut penelitian kami beberapa kepulauan di Filipina sekarang mempunyai hubungan langsung dengan kepulauan Sulu sebagaimana Sulawesi, Borneo, Tanah Melayu, Sumatera dan kepulauan Jawa. Sekiranga diperhalusi, bangsa Phoenisia yang dilaporkan ribuan tahun dahulu mempunyai kulit hitam dan berambut kerinting sudah tidak ditemui lagi di sekitar kepulauan Sulu. Yang tinggal hanya cucu-cicit phoenisia sahaja lagi seperti kaum-kaum Bajau atau Samal yang sudah tidak kelihatan hitam adalah mungkin asimilasi yang berlaku sepanjang ribuan tahun yang lalu dengan kaum asli lain. Budaya Phoenisia yang asal sudah tidak kelihatan lagi pada Orang Laut atau Bajau hari ini.

Seperkara yang menarik dibicarakan ialah struktur masyarakat Sulu hari ini yang berkonsepkan Kesultanan yang mana susunan masyarakatnya bermula dari Sultan atau Raja, Datu, Panglima, Orang Kaya dan juga golongan rendah taraf hidupnya, tentunya adalah gambaran kepada bangsa kepulauan Sulu dan sekitarnya ribuan tahun yang lalu. Sebelum kedatangan Amerika Syarikat ke kepulauan Sulu, bentuk kehidupan masyarakatnya terbahagi tiga:

Penguasa (Datu, Panglima & Orang Kaya)
Rakyat biasa
Pekerja (Upahan & hamba)

Pada abad ke-14, Sultan hanya kepala penguasa tetapi yang berkuasa melebihi kuasa Sultan ialah para Datu, Panglima dan Orang Kaya. Kerana mereka inilah yang menguasai perdagangan di seluruh Asia Tenggara sehingga ke China. Kekuatan kerajaan terletak pada golongan elit ini. Golongan pekerja yang terbahagi dua, Orang Lucoes dengan Orang Laut. Walau pun wujud golongan hamba tetapi mereka diperlakukan seperti pekerja yang merdeka. Orang Laut atau Samal @ Bajau membawa barang dagang ke seluruh Asia Tenggara diiringi senantiasa oleh Orang-orang Lucoes.

Perbezaan Orang Lucoes dengan Orang Laut hanyalah dialek bahasa Sulug (Sinug dan Sinama) dan warna kulit. Orang Lucoes menutur bahasa Sinug berkulit putih kuning manakala Orang Laut menutur bahas Sinama berkulit gelap. Kerjasama kedua-dua pihak ini telah menjadi fenomena di laut Nusantara sehingga terwujud satu istilah oleh sarjana barat sebagai Sulu Zone (kawasan kekuasaan, perdagangan dan pelanunan orang-orang Sulu).

Kembali ke masa lampau, Bangsa Laut (Phoenisia) atau Orang Laut atau pun yang dipanggil Samal-Bajao hari ini, sudah tentu mempunyai gaya hidup yang sama. Dalam sejarah Asia Tenggara, Orang Laut lebih terkenal dengan kepulauan Sulu berbanding lain kawasan adalah disebabkan dominasi para Datu yang berlangsung ribuan tahun dahulu. Hal ini juga turut berlaku dengan struktur masyarakat Sumatra. Orang Laut sangat terkenal ketika dulu di sekitar selat Melaka sehingga memenuhi kepulauan Riau kerana membawa dagangan dari Sulu. Wujudnya nama Datu di Sumatra di kalangan suku-suku kaum Batak adalah hasil perhubungan ribuan tahun dengan orang-orang Sulu. Batak adalah bangsa bertamadun sama dengan bangsa Toraja di Sulawesi. Sekiranya diperhalusi nama bangsa Toraja yang bermaksud Tau Raja sebenarnya adalah keluarga terdekat bangsa Buranun di Jolo Sulu yang terpisah ribuan tahun. Ia sama dengan bangsa Batak di Sumatra. Batak masih mempunyai tulisan nenek moyang mereka sehingga hari ini.

Berbanding Batak, kaum Toraja telah kehilangan tulisan mereka yang asal. Tulisan nenek moyang mereka telah digunakan oleh sepupu-sepipit mereka seperti kaum Bone dan Makassar yang dinamakan lontara Bugis. Bangsa yang punya tulisan sendiri adalah bangsa yang punya ketamadunan yang hebat di masa lalu.
(Sumber http://atlantissunda.wordpress.com/2012/12/13/kepulauan-sulu-sebelum-muncul-nama-philippines/)

Mari coba kita kodefikasi dengan asal mula aksara 19 berikut di bawah ini dengan bahasa Simalungun.

“AKSARA 19”
Lang Ibotoh Hanami Legenda atap Lang ‘Mase Aksara Simalungun Pitah 19 Huruf?

Na Ongga Itangar Hanami:
Alkisah Bani Panorang Na Basa Ia, Dong Ma Gan Bani Sada Harajaon I Simalungun Na Margoran GUMBAK BOLON.
Bani Harajaon On Dong Sada Boru Ni Raja Na Jenges Janah Bujur Maruhur , Marhiteihon Ni Ai Tarsarma Barita Hajengesan Ni Boru Ni Raja Ai Das Hu Desa Naualuh.

Buei Ma Roh Marganti Soluk Roh Anak Ni Raja Pakon Puanglima Na Roh Laho Manondur Ase Jadi Puang Bolon Bani Harajaon Ni Bei.

Bani Sada Panorang Das Ma Homa Barita Ai Hu Harajaon Ni Laut. Janah Tubuh Ma Uhur Ni Anak Ni Penguasa Laut Ai Laho Manondur Boru Ni Harajaon Gumbok Bolon Ai. Dop Honsi Pajumpah Bohi Anak Ni Panguasa Laut Ai Pakon Boru Ni Harajaon Gumbak Bolon Ai, Lambin Roh Rosuh Ni Ma Uhurni Anak Ni Panguasa Laut Ai, Tapi Hurang Marosuh Do Uhur Ni Boru Ni Harajaon Gumbak Bolon Ai Mangidahsi. Marhitei Sikap Toruh Maruhur I Tolak Boru Ni Harajaon Gumbak Bolon Ai Do Anak Ni Panguasa Laut Ai.

Mulak Ma Anak Ni Panguasa Laut Ai Bani Harajaon Ni Mamboan Borit Ni Uhurni Halani “lepakdo Angan-angan Ibahen Sibar-Sibar. Tubuh Ma Ibagas Uhurni Laho Manhancurhon Harajaon Gumbok Bolon Marhiteihon Porang. Janah Kabar On Pe Dasma Bani Harajaon Gumbok Bolon.
Tapi Lang Pala Gobir Tu Harajaon Gumbak Bolon Ai Halani Kabar Ai. Raja Gumbak Bolon Porsaya Do Bani Sikap Pakon Hagogohon Ni Tantara Ni Sidea, Tarlobih Ma Ai Halani Dong Do Homa Sada PUSTAHA HARAJAON Na I Haporsayai Sidea Hagogohanni. Nini Gan Anggo I Horbanghon Das Ma Ganjan’gni Sampe Mandipar Laut. Janah Ibere Haraja Harajaon Gumbok Bolon Ma Pustaha Harajaon Ai Bani Boru Ni Ai.

Singkat Saritani, Das Ma Panorangni Bani Na Marporang Dua Harajaon Ai. Marsiayak-Ayakan Ma Anak Ni Panguasa Ni Laut Pakon Boru Ni Gumbak Bolon Ai. Bani Panorang Ia Tarsosak Ma Boru Ni Harajaon Gumbak Bolon Ai Hu Laut, Janah Langsung I Herbang Honsi Ma Pustaha Harajaon Ai Ase Boi Ia Nini Uhurni Mandipari Laut Ai. Hape Lang Panagamanni Mintor Roh Ma Anak Ni Panguasa Laut Ai Hun Arah Laut Laho Manakapsi. Mintor Mangelakma Boru Ni Harajaon Gumbak Bolon Ai, Janah Marigatma Pustaha Ni Harajaon Ai, Pitah Sebagian Kecil Mando Na I Jolom Ni Boru Ni Harajaon Gumbak Bolon Ai Bani Panlarianni Janah Lang Dapot Ni Anak Ni Panguasa Laut Be Ia.

Marhiteihon Ni Ai Ma Gan Ase Aksara Simalungun Manjadi Surat 19. Janah Marhiteihon Ni Ai Ma Gan Ase Gogohan Do Hagogohan Na Hun Laut Daripada Na Hun Darat (MEZIK atape HADUNIAON)

Naima Na Ongga Ibogei Hanami, I Turianhon Sada Bapa Marga SITIO Hun SILAU KAHEAN Sangah Roh Hu Huta Nami Bani Tanoh Parlajangan.”
(Kontribusi Oleh Horaston Girsang)

Saya hanya coba menerjemahakan intinya saja mengenai bahasa Simalungun agar teman2 yang non simalungun dapat mengerti,

“Tiba waktunya 2 kerajaan itu saling berperang yang mana Kerajaan yang dari Laut ingin mempersunting Putri Gumbok Nabolon,dan Putri Guru Gumbok Nabolon pun sudah terkepung dan tiada pilihan lain dan Sang Putri pun mengembangan lontar (pustaha) yang berisikan mantra-mantra yang mana keinginan Sang Putri adalah agar terlepas dari kepungan Kerajaan Laut tanpa di sadari Pangeran dari Kerajaan Laut pun segera merampas Pustaha tsb, dan Sang Putri pun dengan segera mengelak dan menyalamatkan diri dan sebagian besar pun Pustaha hanya tinggal sedikit saja yang tersisa sehingga dan Sang Putri pun selamat dari kepungan itu dan akhirnya Kerajaan Laut pun pergi, dan dari Pustaha yang sedikit itu lah bermula aksara surat 19”

Apakah orang laut yang di tuliskan dalam kisah asal mula surat 19 berasal dari suku sulu tsb….ini masih teka teki…..?

“Petikan susunan masyarakat yang saya kutip dari atas
Sebelum kedatangan Amerika Syarikat ke kepulauan Sulu, bentuk kehidupan masyarakatnya terbahagi tiga,

Penguasa (Datu, Panglima & Orang Kaya)
Rakyat biasa
Pekerja (Upahan & hamba)”

Bentuk kehidupan masyarakat simalungun pun memiliki hal yang sama dengan Masyarakat Sulu

Di Simalungun ada terbagai urutan penguasa yang terdiri dari
1 Raja (Partongah) yang memiliki Kekuasaan Wilayah yang luas dan biasanya terdiri dari beberapa daerah Vazal(Parbapaan) , contohnya kita sebut saja silimakuta yang terdiri dari 5 Parbapaan,dan hal yang sama pun akan kita temukan dari semua wilayah Simalungun,seperti di Pane
Di ibukota Pane kini diangkat tiga orang bangsawan:

Orang Kaya dari marga Purba Girsang, sampai sekarang masih ada dan diwakili oleh Tuan Dolok Batu Nanggar, salah seorang parbapaan yang dulu menjadi vazal Pane.

Jagoraha atau panglima pasukan, kini tidak lagi ada, tetapi jabatan ini disi oleh seorang dari marga Purba Tambun Saribu yang diwakili oleh Tuan Simarimbun, parbapaan Pane.

Tuan Suhi dari marga Purba Sidadolog yang diangkat pada jabatan ini oleh Tuan Sinaman, yang juga salah seorang parbapaan Pane.
(J Tideman)

Berikut pula pasal mengenai bahasa penyebutan Orang Kaya dalam Pustaha Parpandanan na Bolag

Dob konsi ai manriah ma gamot pakon pangulu dusun, nini gamot Urang Kaya Rajulan ma dompak pangulu dusun: ”Ou Pangulu Dusun! Naha ma dob ni hita on, kahou hita lang marbapa, ise pe lang tarbahen gabe wakilni Raja huta on, paima maganjang anak panunda, domma haliling musuh, huahapkon uhurni halak, na laho manoluk hita i huta on”. Pusok homai do uhurni pangulu dusun ondi, seng ibotoh sonaha sampang ni hata ni gamot ondi.” Jadi penggunaan kata atau Jabatan Orang Kaya sudah ada sejak jaman Parpanan Na Bolag yang sekarang disebut bahwa Kerajaan tersebut adalah Nagure

2 Parbapaan yang mana Parbapaan ini memilki kuasa atas beberapa Partuanon untuk masalah administrasi dan pengakan hukum serja pajak,yang mana Pajak ini akan di serahkan oleh Parbapaan ke Pamatang Harajaon

3 Tuan ,Biasanya Tuan ini adalah orang yang mendirikan suatu kampung dan ada pula beberapa Partuanon di Simalungun yang di berikan atau mendapat Hak dari Raja untuk menguasi satu Huta atau Kampung sebut saja Tuan Silumbak dari Klan Saragih Simarmata dan masih ada beberapa kampung lagi

4 Gamot atau Pangulu yang biasanya yang mengurusi segala hal di dalam satu kampung Gamot bisa saja datang dari Marga yang bukan Tuan karena memang bisa jadi di pilih langsung Tuan dan biasanya Gamot ini pun masih ada pertalian saudara dengan Tuan yang biasa mereka adalah Anak Boru Sihabolonan

dan Panglima Harajon yang biasa di sebut sebagai Raja Goraha

Datu
Sama hal nya dengan pembagian sub2 penguasa diatas Datu pun mempunyai hirarki yang sama
yang terdiri Datu :

1 Datu Harajon
2 Datu Partuanon (Parbapaan)
3 Datu Huta (Nagori)

dan biasanya para Datu ini tingkatan mereka akan ketahuan dari pada Tukkot mereka
Tungkot dan atau tunggul di Simalungun ada 3 Jenis:
1. Tunggal Panaluan, Tujuh Tingkat dipakai oleh Guru di tingkat Partongah (harajaon)
2. dua tingkat, yaitu tungkot malehat yang dipake di tingkat partuanon (biasanya adalah kumpulan dari 12 nagori)
3. satu tingkat, yaitu tungkot malehat yang dipakai oleh guru huta

Budak (Jabolon/Hamba)

Jabolon Marutang, yakni mereka yang menjadi budak karena tidak membayar utang. Mereka dapat ditebus sewaktu-waktu. Pengesahan budak dilakukan oleh raja. Jika seorang penghutang tidak bisa membayar utangnya yang diadukan oleh kreditur, penghutang bisa dituntut. Jika debitur tidak bisa membayar maka dia menjadi budak raja. Kreditur tidak menerima apapun tetapi tetap menuntut, sehingga ketika jabolon marutang mampu membayar dia bisa dibebaskan. Untuk mendapat kembali kebebasannya, debitur selain itu membayar $ 12 dan seekor kambing atau babi kepada raja (tanggal jabolon = pelepasan budak; tanggal tadah atau ransum yang diterima budak sebagai makanan). Kemudian penghuni rumah raja mendapat makanan (daging). Sebutan tanggal tadah juga diberikan pada jabolon hundangan yang akan meninggalkan ikatan raja.

Jabolon tangga yakni kelompok besar yang tetap menjadi budak, dan hanya dalam kasus tertentu dapat memperoleh kebebasannya. Orang menyebut demikian karena sebagai budak, mereka dapat bisa menikah. Sebagai budak, setelah itu keluarganya tetap menjadi budak, meskipun tinggal di rumah terpisah. Kelompok ini terdiri atas.

Jabolon tabanan atau tawanan perang. Mereka hanya bisa dibebaskan atas permintaan raja daerahnya dan apabila penguasa menyetujui hal itu.

Jabolon ayoban, yang merupakan isteri dan anak-anak terlantar dan yang dipelihara oleh raja; misalnya anggota keluarga raja partahi-tahi atau penghianat negara dan terdakwa mati yang tidak memenuhi singkam namigar atau sira unte yang dibebankan kepadanya. Jumlahnya bisa mencapai $ 24 dan $ 48 jika menyangkut paruma dongok-dongok. Setelah penjatuhan hukuman mati pembayarannya masih dituntut dari kerabatnya. Jumlah itu menunjukkan bahwa mereka menghormati vonis itu dan tidak dendam terhadap raja atau hakim yang menjatuhkan vonis.

Jabolon dapot i parlittunan, ialah warga raja yang melarikan diri tetapi tertangkap.
( J Tideman)

Itulah urian mengenai urutan kemiripan kehidupan masyarakat simalungun dengan kepuluan Sulu

Lalu bagaimana dengan aksara yg konon katanaya sebagaian besar Pustaha di rampok oleh Kerajaan Laut ? apa mungkin Kerajaan Laut itu adalah kepuluan Sulu dan kalo memang itu ada di Kepuluan Sulu ada kemungkinan besar bahwa mereka pun mengadopsi Aksara Simalungun.

— with Girsang MhleHendra HendarinLQ Hendrawan and 20 others.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Atlantis in the Java Sea

A scientific effort to match Plato’s narrative location for Atlantis

Sembrani

Berbagi Ide, Saling Cinta

Nurul Wirda

0812-8267-9182

aawanto

The greatest WordPress.com site in all the land!

Covert Geopolitics

Beyond the Smoke & Mirrors

Catatan Harta Amanah Soekarno

as good as possible for as many as possible

Modesty - Women Terrace

My Mind in Words and Pictures

Kanzunqalam's Blog

AKAL tanpa WAHYU, akan berbuah, IMAN tanpa ILMU

Cahayapelangi

Cakrawala, menapaki kehidupan nusantara & dunia

religiku

hacking the religion

SANGKAN PARANING DUMADI

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: